Innlegg

Kufjellet i Vindøldalen, 3. nov. 2018

Hjelmen, 978 moh,og Blåfjellet, 12.10.2018

Litlsomrungnebba og Storsomrungnebba, 8.9.2018